УДРУЖЕЊЕ „СМУЂ“ ОРГАНИЗУЈЕ ТУРНИР СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА
Удружење спортских риболоваца “Смуђ” из Пландишта од 16-18 септембара 2022. године организује турнир спортских риболоваца “Пландиштански секторски Карп Куп” на рибњаку Багер у Пландишту.