РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ОБУКУ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА
Kонтрола летења Србије и Црне Горе СМАТСА објавила је онкурс за пријем 9 кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења.

Рок за пријављивање на конкурс је 14. новембар 2022. године, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације у вези општих и посебних услова за пријем каследећем линку: