25. седница Града Вршца 12. маја

25. седница Скупштине Града Вршца заказана је за 12. мај са почетком у 9 часова са следећим Дневвним редом:

  1. Доношење Одлуке о Првом ребалансу буџета Града Вршца за 2023. годину.
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Други-октобар“ Вршац за 2022.годину и Годишњи финансијски извештаја ЈКП „Други октобар“ Вршац за 2022. годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2022. годину.
  3. Усвајање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Други октобар“ Вршац за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године.
  4. Доношење Одлуке о установљавању права службености колско-пешачког и пешачког пролаза на катастарској парцели број 1. у корист катастарске парцеле број 3. КО Гудурица.
  5. Доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине Града Вршца непокретности која се налази у Вршцу у улици Васка Попе 14 на катастарској парцели број 4524 КО Вршац јавним надметањем.
  6. Доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине Града Вршца катастарске парцеле број 6293/2 КО Шушара јавним надметањем.
  7. Доношење Одлуке о усвајању измене Генералног урбанистичког Плана Вршца за простор бивше касарне.
  8. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за другу годину гарантног периода -од октобра 2021. године до октобра 2022. године-.
  9. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о избору председника и чланова Надзорног одбора ДОО „Хелвеција“ Вршац.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *