ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ КРПЕЉА
Обавештавамо Вас да ће, Друштво за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
ОБАВЕШТЕЊЕ
На основу чл.10. став 7. а у вези са чл.