ОБАВЕШТЕЊЕ
На основу чл.10. став 7. а у вези са чл.