ЈАВНИ КОНКУРС САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
По завршетку рокова  за преглед докуменације и за жалбе . 


Комисија ће изаћи  на терен код свих потенцијалних крајњих корисника који су на листама по мерама за које су конкурисали, после обиласка терена комисија ће дати предлог за Коначне листе Градском већу Града Вршца на усвајање, како би  крајњи корисници потписали тројне уговоре са Градом и извођачем радова и кренули у радове за енергетску санацију својих домаћинстава.

Више информација на линку: