КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ ГРАДА ПАНЧЕВА

Позивамо грађане Панчева, правна лица и све друге организације да предложе кандидате за НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ ГРАДА ПАНЧЕВА, која се традиционално додељује поводом Дана града Панчева.

Награде се додељују физичком или правном лицу које има пребивалиште на територији Града Панчева за највреднија достигнућа у  областима: уметностинаукеархитектуре и урбанизмановинарства, образовањаспортапривреде, медицине, социјалног и хуманитарног рада.

 

Предлог у писаној форми који садржи податке о кандидату и детаљно образложење о достигнућу или резултатима рада за које се кандидат предлаже, као и личне податке предлагача (име, презиме, адресу) доставити на писарницу у Градском услужном центру (улаз из Улице Петра Арачића) најкасније до 14. октобра у 15 часова 2022. године.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ

 

НОВЕМБАРСКА НАГРАДА ГРАДА ПАНЧЕВА (у даљем тексту: Награда) додељује се за дело које представља највредније достигнуће у граду Панчеву у областима: уметности, науке, проналазаштва, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, привреде и доприноса у акцијама социјалног и хуманитарног карактера значајним за Град.

Награду може добити физичко или правно лице које има пребивалиште, односно седиште, на територији града Панчева.

Награда може бити додељена појединцу или групи за заједничко дело.

Под достигнућем подразумева се:

  1. изузетно дело у области уметности:

– публиковано дело књижевног и преводилачког стварапаштва,

– изведено, односно приказано дело на позоришној сцени и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте,

– приказано филмско и радио-телевизијско остварење у биоскопској дворани или емитовано у радио-телевизијском програму, и другим облицима електронских и писаних медија,

– изложено, односно презентирано дело у галерији и другом простору намењеном за презентацију дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених медија,

– изведено музичко или музичко-сценско дело у концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте;

  1. у области науке:

– научно остварење, односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама, који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања,

– проналазак који је у смислу одредаба Закона о патентима, признат и уписан у Законом утврђен регистар;

  1. у области медицине:

– рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос развоју и унапређењу медицине и здравствене заштите људи;

  1. у области архитектуре и урбанизма:

– изузетно дело у области архитектуре, урбанизма или реконструкције објеката,

– урбанистички планови за концепцију и методологију, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела;

  1. у области новинарства:

– изузетно остварење појединца у новинарству или публицистици, за серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија, публицистичких радова о темама од значаја за укупан друштвени живот Панчева и другим облицима електронских и писаних медија,

– креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана Панчева;

  1. у области образовања:

– изузетно дело и резултат васпитно- образовног или инструктивног рада и резултат у организацији и развоју школства града Панчева у целини, или у појединим његовим областима;

  1. у области спорта:

– рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта (врхунски спортисти – чланови спортских организација из Панчева, односно самостални професионални спортисти, за изванредне резултате у одређеној грани спорта; спортски стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници за нарочито вредне доприносе унапређењу области спорта; спортски радници за допринос организовању, развоју и унапређењу области спорта);

  1. у области привреде:

– рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде у граду Панчеву;

  1. у области социјалног и хуманитарног рада:

– рад или резултати изузетне вредности у области социјалног и хуманитарног рада у граду Панчеву.

Извор: pancevo.rs