Ковачица домаћин семинара на словачком језику „Пишеш? Пишем!”

Другу годину заредом у Ковачици се одржава семинар на словачком језику под називом „Пишеш? Пишем!”.

Семинар обухвата девет радионица. Радионицу креативне графике, дечије позориште, филмску радионицу, позоришну радионицу за младе, позоришну радионицу – улични театар и хепенинг, фотографску радионицу, Сторyтеллер, односно новинарску радионицу, позоришна радионицу за одрасле и музичку радионицу.

Иначе, поменути семинар се одржава уназад 12 година и у његовом раду, ове године, учествује 56 полазника, дупло више него прошле. На крају сваког семинара, који траје пет дана, одржавају се и презентације радова полазника.

Организатори семинара су Фестивал позоришних инсценација аутора са Доње Земље „ДИДА“ (ЂИДА) из Пивнице и Колектив креативних аматера (КОКРАМ) из Ковачице.

Радионице ће се одржавати у ковачичком дому културе „3. октобар“ и згради месне заједнице.

Михал Биреш, испред организатора семинара, истиче да су ментори исти као и прошле године као и да је циљ пројекта да се уметност приближи свакој старосној групи.

-Акценат је стављен на подршку словачком књижевном језику у позоришној и филмској уметности. Кроз уметничка дела се подстиче креативност и помаже талентованим људима да развијају своје вештине и афирмишу своје склоности- истакао је Биреш.

Пројекат „Традиција војвођанских Словака“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводине. Ставови изнети у подржаном пројекту нужно не изражавају ставове органа који је делио средства.

Už druhý rok sa v Kovačici koná seminár v slovenskom jazyku s názvom „Píšeš?“. Píšem!". Súčasťou seminára je deväť workshopov. Kreatívna grafická dielňa, detské divadlo, filmový workshop, divadelný workshop pre mládež, divadelný workshop - pouličné divadlo a happening, fotografický workshop, Rozprávkar, t.j. novinársky workshop, divadelný workshop pre dospelých a hudobný workshop. Mimochodom, spomínaný seminár sa koná už 12 rokov a tento rok sa do jeho práce zapojilo 56 účastníkov, dvakrát toľko ako vlani. Na konci každého seminára, ktorý trvá päť dní, sa konajú prezentácie prác účastníkov. Organizátormi seminára sú Festival divadelných inscenácií autorov z Dolnej zeme „DIDA“ (ĐIDA) z Pivnice a Kolektív tvorivých ochotníkov (KOKRAM) z Kovačice. Workshopy sa budú konať v Kovačičskom dome kultúry „3. októbra“ a budovanie miestnej komunity. Michal Bires pred organizátorom seminára upozorňuje, že mentori sú rovnakí ako minulý rok a cieľom projektu je priblížiť umenie každej vekovej skupine. - Dôraz sa kladie na podporu slovenského spisovného jazyka v divadelnom a filmovom umení. Prostredníctvom umeleckých diel sa podporuje kreativita a talentovaným ľuďom sa pomáha rozvíjať ich zručnosti a potvrdzovať ich preferencie – povedal Bires.

Projekt "Tradícia vojvodinských Slovákov" je spolufinancovaný Pokrajinským sekretariátom pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami AP Vojvodiny. Názory vyjadrené v podporenom projekte nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory orgánu, ktorý prostriedky rozdelil.

Фото- РТВ ОК

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *