Почели су радови на реконструкцији ограде и санацији обалоутврде језера
Почели су радови на реконструкцији ограде и санацији обалоутврде језера Спортско-рекреативног центра "Језеро" у Вршцу.

Радове изводи предузеће Gradcom build d.o.o. из Панчева, а рок извођења радова је 45 дана, док Град Вршац финансира поменути пројекат.


Тренутно се изводе радови на чишћењу постојећих бетонских површина обалоутврде и наставиће се са санацијом оштећених бетонских површина, заштитом очишћених и санираних површина обалоутврде, санацијом обале за купаче, демонтажом постојеће ограде и уградњом нове ограде око језера.