ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“ ВРШАЦ, РАСПИСУЈЕ КОНККУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. годину

Предшколска установа "Чаролија" Вршац, расписује конкурс за пријем деце у целодневни боравак (11) и припремни предшколски програм (4 ч ) за школску 2022/2023. годину   У радној 2022/2023. години, објекти у саставу ПУ „Чаролија“ Вршац, примају децу: - у целодневни боравак у трајању од 11 часова: - у јаслице за децу рођену од 01.11.2019. – 01.09.2021. године - у обданиште за децу рођену од 01.03.2017. – 31.10.2019. године - у припремни предшколски програм на целодневном боравку у трајању од 11 часова - у припремни предшколски програм у трајању од 4 часа за децу рођену у периоду од 01.03.2016. - 01.03.2017. године, те могу, а не морају, на захтев родитеља да се упишу и деце рођена у периоду од 01.03.2017. - 31.08.2017. године;   Захтев за упис у вртић подноси родитељ, односно старатељ детета или лице које овласте.   Захтев за све вртиће ће се примати:

  1. Електронски преко е-Управе;
  2. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЋЕ СЕ ПРИЛОЖИТИ НА СЛЕДЕЋУ Е-МАИЛ АДРЕСУ: glavnivaspitac@pucarolija.com;

  Конкурс за пријем деце траје од 04. до 13. маја 2022. године. Захтеви поднети после редовног конкурса биће разматрани у ревизији уписа. Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна комисија коју је именовао директор ПУ “Чаролија“ Вршац. Резултати Конкурса биће објављени на улазним вратима објеката ПУ „Чаролија“ Вршац, за припремни предшколски програм, 23. маја 2022. године, а за целодневни боравак 30. маја 2022. године Рок за жалбу је 15 дана од дана објављивања списка примљене деце.  Све информације заинтересовани могу добити путем сајта ПУ "Чаролија" http://www.pucarolija.com/                          

Извор: vrsac.com