Радови на изградњи новог локалног пута Велико Средиште – Мали Жам
Настављају се радови на изградњи новог локалног пута Велико Средиште – Мали Жам.

Укупна дужина пута, на коме се изводе радови је 6.070 метара и ова деоница, поред асфалтирања постојећег атарског пута, обухватиће и проширење дела Фрушкогорске улице у Малом Жаму, као и део Виноградарске улице у Великом Средишту.


Радови који ће се изводити обухватиће деоницу од раскрснице улица Фрушкогорска и Змај Јовина у Малом Жаму, до улаза у насеље Мали Жам, укупне дужине 690 метара, као и деоницу од улаза у Мали Жам, до улаза у Велико Средиште, укупне дужине 4700 метара.Предвиђено је да се уради и деоница од улаза у Велико Средиште, до раскрснице улица Вршачка и Виноградарска, у Великом Средишту, укупне дужине 680 метара. Ширина коловоза ће износити 5,0 метара уз банкине, обострано од по 1 метар ширине.


Вредност наведене инвестиције износи 174.000.000 динара без ПДВ-а.

Фото-еВршац.рс