РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ КЕЈА У ПАНЧЕВУ

Маја Витман, градска менаџерка, обишла је радове на уређењу Приобаља реке Тамиш у Панчеву, потез од старог моста (Улица Моше Пијаде) до парцеле „Бродоремонт-а“: – Уређење Потамишја нам је једна од најзначајнијих и најкапиталнијих инвестиција које град спроводи. Kеј је сазидан давних 80. година и од тада није било значајних радова.

Битно нам је да кренемо са првим радовима, а то је уређење пешачке и бициклистичке стазе, са постављањем нових стубова јавног осветљења, канделаберима, уређењем степеништа и амфитеатра. Поред наведеног, урадићемо и додатни паркинг иза силоса, где ће суграђани моћи да паркирају своја возила на око 70 паркинг места. У поступку смо планирања и пројектовања наставка радова. Следећи пројекат који ћемо радити јесте реконструкција улица Трга мученика, Мученичке и Kеј Радоја Дакића са приступном саобраћајницом која ће ићи до кеја, са додатним паркинг местима. Дужина Потамишја је 1.600 метара, од моста до Бродоремонта. Што се тиче горњег шеталишта, до сада смо урадили припремне радове и кренули са поплочавањем у дужини од 1.100 метара, а доње шеталиште је укупне дужине 1.600 метара и до сада је урађена припрема за постављање плоча на 1.400 метара. Поплочавање је завршено од Бродоремонта до спуста. Kренули смо са радовима на поплочавању од моста ка спусту и за две недеље ћемо кренути са облагањем степеништа и амфитеатра.

Обложићемо и валобране каменим плочама. Постављају се ивичњаци и ради се бициклистичка стаза у ширини 1,80 метара. Уколико временски услови буду дозвољавали, планир2017ано је да све радове завршимо до 2. септембра. На предметној локацији припремљене су трасе за израду инсталација новог јавног осветљења целокупном дужином горњег шеталишта, 70 нових канделабера са украсним ЛЕД светиљкама, као и 20 стубова јавне расвете са новим ЛЕД светиљкама на ДАМ-у односно самом спусту, као и целокупна нова расвета на новом паркингу иза силоса. Предвиђене активности подразумевају радове на амбијенталном и функционалном уређењу предметне локације са циљем подизања бонитета јавног простора изузетно значајног потенцијала. У просторном смислу акценат је на уређењу пешачких и бициклистичких површина на шеталишту по ободу обалоутврде и на уређењу пешачких површина и платоа у небрањеном доњем делу уз реку Тамиш.

Пешачке површине и пешачки платои ће се изводити од префабрикованих двослојних бетонских елемената са завршним слојем од гранита или кварца, а бициклистичка стаза од асфалт бетона у црвеној боји. Предвиђено је уређење свих степеништа, облагање постојећих бетонских валобрана каменим плочама и облагање постојећих армирано-бетонских трибина амфитеатра каменим плочама.

Извор: pancevo.rs