Резултати испитивања квалитета воде на купалиштима

Завод за јавно здравље Панчево и ове године у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију на следећим локацијама:

– река Тамиш – купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,

– река Дунав –купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),

– Поњавица – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,

– купалиште у Иванову

– језеро у Качареву.

Дефинисан обим микробиолошких анализа је: фекалне колиформне бактерије, укупне колиформне бактерије,цревне ентерококе и број аеробних хетеротрофа, а дефинисан обим физичко-хемијских анализа је: пХ, суспендоване материје, растворени кисеоник, засићеност кисеоником, БПК5, ХПК, нитрати, нитрити, амонијум јон, хлориди,одређивање укупног остатка после испарења на 105оЦ,(укупна минерализација), електропроводљивост на 20оЦ, гвожђе, цинк,олово, кадмијум, жива и никл.

На основу резултата и обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања може се закључити следеће:

  1. На купалиштима на Тамишу у Панчеву, Јабуци и Глогоњу и на језеру у Качареву се препоручује вода за купање и рекреацију.
  2. На купалиштима на Белој стени на Дунаву, у Омољици и Банатском Брестовцу и на купалишту у Иванову не препоручује се вода за купање и рекреацију.

013инфо.рс

Фото-Јутјуб

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *