Третман сузбијања крпеља на јавним зеленим површинама
Друштво за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију ЕКО-САН ПЛУС Д.О.О. започеће третман сузбијања крпеља на јавним зеленим површинама у суботу, 15. јуна, уколико се за то створе повољни метеоролошки услови.

Фото-Еко сан