Улагања у здравство- реконструкција Опште болнице у Вршцу

Подсредством Покрајинског секретаријата за здравство, Општа болница у Вршцу у претходне четири године обезбедила је значајна средства за унапређење услова рада.


Како би се допринело успешнијем и учинковитијем приступу лечења пацијената уложено је 336.595.522 динара.


У плану је реконструкција 7 објеката и новоградња једног објекта, за шта је већ исходована грађевинска дозвола и стечени су услови за даље тражење модела за финансирање овог пројекта, наводи се на званичном сајту града Вршца. Планирани пројекат градње новог објекта, реконструкције, адаптације, санације и доградње постојећих објеката комплекса Опште болнице, донеће низ погодности за пацијенте, запослене и ширу друштвену заједницу Јужнобанатског округа.У новој згради ће се налазити операциони блок са пет сала, од којих ће једна бити хибридна, централна интезивна нега са 18 постеља и ново породилиште, са засебном салом за царски рез.


По први пут ће постојати интегрисано Одељење онкологије са амбулантним делом и болницом, а такође и Дневна хирушка болница, као засебна целина. Нова зграда ће садржати и интегрисану Поликлинику, са свим специјалистичким амбулантама и радиолошком дијагностиком за елективне пацијенте, док је изградња новог ургентног блока са сопственом дијагностиком превиђено у другој фази.Под истим кровом наћи ће се и Одељење кардиологије, неонатологије, акушерства и Опште хирургије, са одвојеним септичким блоком.


У првој фази радова, садашње Интерно одељење ће бити реконструисано. Болнички део остаје намењен службама некрологије и кардиологије.Нова зграда ће имати и савремени Центар за хемолизу, а на простору где је вешерница и дотрајала гаража, биће нови блок у ком ће се налазити просектура са патологијом и патохистолошком лабораторијом, централизована техничка служба и гараже за потребе Опште болнице, као и службе хитне медицинске помоћи за потребе Дома здравља Вршац. У овом блоку ће се налазити нова котларница и простор за одлагање медицинског отпада.


У оквиру прве фазе, предвиђена је и конструкција инфективног одељења са новом болничком апотеком, док ће се зграда постојеће физикалне медицине и рехабилитације реновирати. Зграда је под заштитом државе, а њена основна грађевинска конструкција је у веома добром стању.


Фото- Град Вршац