УН РАДИОНИЦА О УНАПРЕЂЕЊУ ПОЛОЖАЈА СТАРИЈИХ – ЗА АКТИВНО И ДОСТОЈАНСТВЕНО СТАРЕЊЕ

„Улога јединица локалних самоуправа у унапређењу положаја старијих особа – могућности и изазови” била је тема радионице коју су заједнички организовали канцеларија Повереника за заштиту равноправности и Популационог фонда Уједињених нација, а домаћин је био град Крагујевац.  

Повереник за заштиту равноправности као централна државна институција надлежна за заштиту од дискриминације и унапређење равноправности је на основу своје праксе и сагледавањем стања у друштву дошла до закључка да је старије неопходно заштитити и да је дискриминација изражена у различитим областима друштвеног живота. Због тога је, прошле године, Народној скупштини предат посебан извештај о дискриминацији старијих који обухвата више области друштвеног живота, пре свега дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање, али и област здравствене заштите, нарочито важну после ковида, област социјалне заштите итд. Оно што смо након тог извештаја закључили заједно са Популационим фондом УН је да је неопходно покренути ова питања и дискусију о њима на нивоу локалних заједница јер су оне најближе људима. Ту је неопходно учинити одређене акције, како би се све потребе старијих могле задовољити, а посебно имајући у виду све брже техничке и технолошке промене, промене образаца понашања, начина живота, велики број старачких самачких домаћинстава – казала је Татјана Пријић, в.д помоћнице поверенице за заштиту равноправности.

   

Представници градова и општина, углавном задужени за здравствену и социјалну заштиту истичу да се локалне самоуправе залажу за активно и достојанствено старење. То подразумева борбу против стереотипа и дискриминације, борбу против насиља, и активно укључивање у све сфере друштвеног живота. Подршка се огледа и у пружању великог броја услуга из области социјалне заштите што свакако доприноси унапређењу квалитета живота старијих. Константно се ради и на повећању броја тих услуга и подизању њиховог квалитета.  

 

На радионици је представљен део фотографија са изложбе „Лепоте старења“ коју је организација „Снага пријатељства – Amity“ из Београда организовала са Фото савезом Србије, на основу конкурса, а ове године покровитељ изложбе је Популациони фонд Уједињених нација.  

  Овом изложбом желимо да утичемо на смањење стереотипа и предрасуда према старијим особама које су веома уврежене у нашем друштву. Да су нам они терет, да само гледамо колико ћемо новца издвојити из буџета државе за њихове пензије као да их они нису поштено зарадили, да нису способни да раде иако они итекако својим радом доприносе и својим породицама и локалној заједници, да нису иновативни и не могу да уче што исто није тачно. Они могу и желе да стичу нова знања, само им треба дати више простора и подршке – каже Надежда Сатарић из организације „Снага пријатељства – Amity“ из Београда.  

С. Глишић  

Пројекат "Међугенерацијском сарадњом до очувања породице“ суфинансира Министарство културе и информисања Републике Србије. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”