УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Данас је одржана 21. седница Скупштине града Панчева на којој је усвојен Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину.

Одборници су се се изјаснили и о завршном рачуну буџета града Панчева за 2021. годину и о Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна. Александар Стевановић, градоначелник је образложио ребаланс и истакао да је буџет Града Панчева развојни, инвестициони и износи 7.491.695.858 динара. „Ми као одговорна власт, у складу са политиком председника Републике Србије Александра Вучића, приликом израде ребаланса водили смо рачуна, пре свега, о томе да се реално процене приходи и што рациналније расходи, да се испоштују сва законска давања која локална самоуправа има према корисницима буџетских средстава, да се обезбеди функционисање свих месних заједница, равномерно у свим насељеним местима. Такође, обезбеђена су средства за сва јавна и јавно-комунална предузећа како би све јавне, комуналне и социјалне функције у граду биле задовољене“, истакао је Стевановић.

Током излагања он је нагласио да се ребалансом наставља и инвестициони циклус, да су обезбеђена средства за инвестиције које су у току, али и за нове пројекте као што су израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту, капеле у Иванову и за извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ „Жарко Зрењанин“ у Банатском Новом Селу. Такође, је планирана и реконструкција и доградња „Сигурне куће“ у Панчеву, израда пројектно-техничке документације за реконструкцију Народног музеја, уређење тартан подлоге и набавка мобилијара за дечје игралиште у Народној башти. Опредељена су средства и за одржавање путне инфраструктуре на територији града Панчева и пројекат надоградње безбедног и памтног града „Смарт цитy“.

Одборници су усвојили и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Градски стадион у Панчеву, као и извештаје о раду и финансијске извештаје за 2021. годину свих установа културе у граду и насељеним местима, као и финансијске извештаје за прошлу годину неколико комуналних предузећа у насељеним местима. На дневном реду је био и Предлог одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника, Предлог плана јавног здравља града Панчева, предлог одлуке о регулисању односа и обавеза „Апотеке Панчево“, Годишњи извештај о реализацији Плана јавног здравља града Панчева и Извештај о стању животне средине на територији града Панчева за 2021. годину.

Инфо: pancevo.rs