31. јул рок за подношење пореске пријаве за утвршивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

Одељење за локалну пореску администрацију Градске управе Града Вршца обавештава обвезнике накнаде за заштиту и унапређивање животне средине- предузетнике и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да су у обавези да поднесу пријаву на Обрасцу 1 до 31. јула 2023. године. Накнада за заштиту и унапређивање животне средине - прописи:

- члан 134. до 139. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС", број 95/2018, 49/2019, 86/2019- усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн., 15/2021 - доп. усклађених дин. изн. и 15/2023 - усклађени дин. изн.);

- Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада („Службени гласник РС", број 86/2019 и 89/2019) и - Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца („Службени гласник РС", број 93/2019). Пријава на Обрасцу 1 подноси се Одељењу за локалну пореску администрацију Градске управе Вршац или електронским путем преко Портала ЛПА (lpa.gov.rs), у складу са Уредбом. Напомене у вези уноса података у пријаву- Образац 1:

- потребно је у пријави навести период и годину на који се пријава односи ( пошто податак о периоду није саставни део обрасца);

- уноси се тачан износ годишњег пословног прихода из претходне године;

- у поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност" уноси се укупан број, као и називи свих јединица локалних самоуправа, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност (списак назива локалних самоуправа може бити дат у прилогу пријаве). Прекршајна одговорност за непоступање прописана је чланом 274. Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *