АКЦИЈА СУЗБИЈАЊА ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА
Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца обавештава јавност да ће се у петак дана 01. јула 2022. године, од 19,00 до 21,00 час, обавити акција сузбијања одраслих форми комараца, уређајима из авиона, на површини од 3.400 ha, која обухвата територију града Вршца и насељених места: Павлиш, Влајковац, Уљма, Месић, Куштиљ, Војводинци, Стража и приобаље реке Караш од Куштиља до Страже.

Третман ће бити изведен инсектицидом NEOPIROX LAMBDA 2.0, уређајима из ваздуха у извођењу „ЕКО-САН ПЛУС" д.о.о. Београд и Привредном авијацијом Вршац. С обзиром да је препарат токсичан за пчеле, упозоравају се пчелари да предузму неопходне мере ради заштите истих.

Истог дана од 19,00 до 24,00 часа, обавиће се акција сузбијања одраслих форми комараца, уређајима са земље, на површини од 2.475 ha, која обухвата Вршац и сва насељена места на територији града Вршца. Третман ће бити изведен од стране „ЕКО-САН ПЛУС" д.о.о. Београд коришћењем биоцидног препарата АQUA K-OTHRINE, прскањем из УЛВ уређаја у складу са у решењем надлежног органа, којим се одобрава употреба и коришћење средства за третирање. У случају неповољних метеоролошких услова, биће одређен нови термин, о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

Извор: vrsac.com