Бољи живот у свим насељеним местима на територији града Вршца
Град Вршац, протеклих година, дао је значајан допринос руралном развоју насељених места. Стварају се услови за останак млађе популације и константно се унапређује животни стандард. То препознају и доказују бројни грађани из других делова Србије, који се досељавају у околину Вршца.„Значајно је унапређена комунална инфраструктура. Завршавамо радове на канализационој мрежи у Павлишу.


Вредност само овог пројекта износи преко 300.000.000 динара. У плану је да се ове године заврши и пројектно техничка документација за отпадне воде за Велико Средиште, Гудурицу, Уљму и Избиште“, каже Славиша Максимовић, члан Градског већа ресорно задужен за рурални развој.


Од кључне важности за грађане, истиче Максимовић, јесте и одржавање и унапређење водоснабдевања, те заштита животне средине.


„У сарадњи са Јавно комуналним предузећем Други октобар Вршац у наредном периоду радиће се на квалитету воде и унапређењу водоснабдевања. Такође, приоритетно је и одржавање мреже атмосферске канализације и заштита од поплава, на чему се активно и ради. Уложена су озбиљна средства у ојачавање бране у Великом Средишту, која штити и Вршац. У оквиру комуналних проблема, посебно се ставља акценат на заштиту животне средине и управљање отпадом. Уклоњене су дивље депоније. Настављамо са одржавањем јавних површина, а на ургенте локације постављамо и камере, које ће променити навике несавесних грађана“, каже Максимовић. Максимовић подсећа да се, после више деценија обећавања, ради на још једном капиталном пројекту. Гради се пут Велико Средиште – Мали Жам.

Радови су почели пре месец дана. Укупна дужина овог пута биће 6.100 метара. Ова деоница, поред асфалтирања постојећег атарског пута, обухватиће и проширење дела Фрушкогорске улице у Малом Жаму, као и део Виноградарске улице у Великом Средишту, док ће у Великом Средишту бити изграђена нова улица која спаја Виноградарску и Железничку улицу.


„Пут је тренутно земљани и регистрован је као некатегорисан. Одлука за његово асфалтирање донета је на основу више параметара. Одваја се непосредно после границе са Румунијом и води ка туристичким местима Гудурица, Вински пут, Манастир Средиште, што знатно смањује дужину путовања ка најважнијем делу територије Града Вршца, када је туризам у питању, а путницима омогућава да одмах након уласка у Србију имају прилику да се, после свега неколико километара, упознају са једним од најлепших делова вршачког винског региона“, објашњава Максимовић.


Асфалтирана је Виноградарска улица у Великом Средишту, пут између Гудурице и Великог Средишта, улица Ослобођења у Марковцу, Партизанска улица у Малом Жаму, улица Маршала Тита у Војводинцима као и улица Лазе Нанчића у Уљми, а укупна вредност свих наведених радова износи 166.000.000 динара. Тренутно су у току и радови у три улице у Месићу и две у Ватину, при чему је уложено још око 4.000.000 динара. Урађена је и пешачка стаза у Загајици. Завршени су радови на изградњи спортских хала у Великом Средишту и Гудурици, а укупна вредност обе хале износи 90.000.000 динара.


Изграђени су и спортски терени у Ритишеву, Потпорњу, асфалтирано је спортско игралиште у Јабланци, при чему је у наведене пројекте инвестирано 7.000.000 динара. У плану је да се изгради спортски терен и у Парти, у вредности од 4.500.000 динара. Завршени су и радови на изградњи спортске хале у Уљми, један од значајнијих пројеката у који је уложено око 200.000.000 динара.


„У Уљми не бледе сећања на немили догађај из 2017. године, када су обилне атмосферске падавине потопиле насеље, што је довело до катастрофалног исхода. После начињених штета, санирани су и обновљени вртић, школа и амбуланта, а мештани су добили и помоћ за санирање штете у кућама. Посебан пројекат била је изградња ретензије. Насељено место Уљма, које броји више од 3.000 становника, 2020. године, дочекало је изградњу насипа, у циљу заштите од поплава са којима су се борили око десет година. Радови на ретензији су успешно завршени. Насипи усмеравају воду ка каналу Дунав – Тиса – Дунав. Реч је о две ретензије, које служе за стабилизовање поплавног таласа, са две преграде и преливним каналом. Све је у склопу природног пута и одлази ободним каналом око насеља у систем, а наведеним је решен проблем са поплавама у наредних 100 година“, наглашава Максимовић.


Извор-еВршац