До 14. новембра рок за уплату четврте рате пореза на имовину
Одељење за локалну пореску администрацију Градске управе Града Вршца обавештава грађане да четврта рата пореза на имовину за 2023. годину за пореске обвезнике - физичка лица, правна лица и предузетнике доспева 14. новембра.

Уплатнице са износом дуга за физичка лица су одштампане и у току је достављање обвезницима. Редовним и благовременим измиривањем пореза, обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.