Енергетски угрожени купац

Према Уредби о енергетски угроженом купцу, овај статус могу стећи и особе које имају остварено право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица и тиме остварити право на умањење месечног рачуна за електричну енергију, природни гас или топлотну енергију.

Захтев за утврђивање услова за стицање овог статуса подноси се органу локалне самоуправе надлежном за послове социјалне политике, према месту пребивалишта, на Обрасцу ЗЕУК1 који локална самоуправа објављује на својим интернет страницама.

Корисник увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, уз захтев прилаже

1. решење о стеченом праву на увећани додатак за помоћ и негу другог лица и

2. уговор о снабдевању, односно последњи рачун за испоручену електричну енергију, природни гас или топлотну енергију.

Уколико купац није власник стамбене јединице у којој борави, уз захтев доставља и уговор (о закупу), одлуку или други документ којим се доказује правни основ по коме купац борави у стамбеној јединици.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *