Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање почетницима/почетницама у бизнису у 2024. години
Субвенција за самозапошљавање, представља де минимис државну помоћ, и додељује се незапосленим лицима са евиденције Националне службе за запошљавање – филијала Панчево ради оснивања неког облика предузетниуштва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос, односно у циљу пружања подршке новооснованом привредном субјекту.


Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 150.000,00 динара до 500.000,00 динара у зависности од новорегистроване делатности и висине оправданих трошкова и улагања исказаних у бизнис плану.  Средства, како се наводи на сајту Града Панчево, могу се користити искључиво за набавку опреме, машина, репро материјала и резервних делова, адаптацију простора и плаћања пореза и доприноса у првој години посоловања (максимално за три месеца) и не могу се користити за куповину возила или мобилних телефона.


Све информације доступне су на сајту Града Панчево.