Искључења електричне енергије 04.04.
Огранак Електродистрибуција Панчево, Погон Вршац, обавештава да ће се обављати радови на редовном одржавању електроенергетских објеката у циљу унапређења поузданости и стабилности снабдевања електричном енергијом.


Без електричне енергије биће корисници на следећим локацијама, у термину од 10:00-17:00 часова, 04.04.2024. године:

*Насељенa местa: Мало Средиште, Велико Средиште, Гудурица, Марковац, Мали Жам.

*Викенд насеље: Јанова, Црвени Крст, Широко Било.

*Гудурички пут (од броја 286 ка Великом Средишту), Хомољска број 7. Већи део радова организован је без искључења крајњих купаца.


Неке активности није могуће спровести без обуставе напајања, због обезбеђења безбедних услова за рад наших запослених.


Током трајања радова, молe се корисници да искључе своје уређаје са мреже и да их поново укључе по обнављању снабдевања електричном енергијом.


У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени, о чему ће корисници бити на време обавештени.


Оператер задржава право да изврши укључење пре планираног времена.