Јавни позив намењен средњим школама

На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2023. годину бр. II-05-06-15/2023-8 од 16.03.2023. године и Закључка Градоначелника града Панчева број II-06-020-2/2023-390 од 22.03.2023. године, град Панчево расписује, Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2023. години.

Право учешћа на конкурсу имају средње школе са територије града Панчева, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

Новчана средства средње школе могу користити за :

Набавку опреме, машина, алата и уређаја, који су неопходни за извођење савремене практичне и пројектне наставе, а којима би се постигла одређена заокружена „техничко-тешнолошка и пројектна целина“. Ово би даље требало да допринесе „подизању квалитета наставе“ у школама. Подизање квалитета наставе, од посебног је значаја у средњим стручним школама, које образују ученике за дефицитарна занимања;
Набавку опреме за савремено извођење практичне и пројектне наставе као и набавку софтвера који је неопходан за коришћење тражене опреме, машина, алата и уређаја;
Уређење и адаптација простора за инсталацију набављене опреме (набавка неопходног намештаја, кречење, електро-инсталациони радови и др.). Износ средстава за ове намене не може бити већи од 20% од укупног износа тражених средстава.
Захтев са наведеном документацијом подноси се у Услужном центру Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I број 2-4 26000 Панчево, Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, у једном примерку и електронском облику.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *