Јавни позив за пријаву штете од невремена

На основу члана 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде и Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године, Комисија за процену штете на породичним стамбеним објекатима у својини грађана настале услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године објављује јавни позив за пријаву штете на територији града Панчева након елементарне непогоде у јулу 2023. године.

  • Позивају се грађани са територије града Панчева да пријаве шатету коју су претрели на својим породичним стамбеним објектима услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току месеца јула 2023. године, наводи се на градском сајту.

Грађани штету могу пријавити у року од 30 дана од дана објављивања овог позива, закључно са 27. септембром 2023. године.

Пријава се подноси у складу са Уредбом о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године.

Пријава настале штете се подноси у Градском услужном центру Градске управе града Панчева, на прописаном обрасцу који је саставни део овог позива.

Подносиоци пријава су дужни да уз пријаву поднесу и Законом прописану документцију наведену у обрасцу пријаве штете (доказ о становању на адреси на којој је пријављена штета, подаци из катастра непокретности, рачун за струју, фотокопија личне карте власника-подносиоца пријаве, фотокопија картице текућег рачуна власника-подносиоца пријаве). Образац пријаве штете је објављен на сајту града Панчева www.панцево.рс или се може преузети лично у Градском услужном центру Градске управе града Панчева.

Пријаве упућене ван прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу, неће се разматрати од стране Комисије.

Све додатне информације у вези са јавним позив, можете добити позивом броја телефона 013/354-354.

Град Панчево

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *