Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана Града Панчева

Градоначелник града Панчева расписује Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана Града Панчева у 2023. години.

Циљ конкурса:

Оснаживање и развој цивилног друштва града Панчева – унапређење услова за обављање делатности удружења грађана града Панчева и пружање подршке њиховим програмима и пројектима од јавног интереса, у областима здравства и социјалне политике, културе, информисања, бриге о деци и младима, образовања, екологије, туризма, вера и другим областима, у складу са усвојеним развојним документима града Панчева.

Право учешћа:

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана чији се статутарни циљеви и делатност остварују у области у којој се пројекат реализује, са седиштем на територији града Панчева, као и цркве и верске заједнице које своју делатност обављају на територији града Панчева.

Средства за су/финансирање програма, пројеката по основу овог Конкурса обезбеђена су у буџету града Панчева за 2023. годину.

Носиоци програма/пројеката који су добили средства по основу неког од других Конкурса који је расписао град Панчево у 2023. години, неће имати могућност да добију средстваза исти предлогпрограма/пројекта путем овог Конкурса.

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је 20 дана од дана објављивања Конкурса односно до 13.07.2023. године

Активности на пројекту које Град буде су/финансирао у оквиру овог Конкурса морају бити реализоване до 31. децембра2023. године, а завршни наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2024. године.

К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2023. ГОДИНИ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *