ОБАВЕШТЕЊЕ – ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

Свим корисницима дечјег додатка који имају децу школског узраста :

*** деца која су завршила 8. разред основне школе – донети потврду из средње школе (ако не похађају даље школу, пријавити насталу промену).

*** деца која су завршила 3. и 4. разред средњег образовања, а не иду даље у школу – пријавити насталу промену. Потврде се могу предати у згради Општине Ковачица или у месним канцеларијама у насељеним местима.

Напомена : са собом понети задње решење за дечји додатак.

Служба за дечји додатак

Извор: kovacica.org