ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК
Обавештење о увиду у Посебан бирачки списак: