Одржана 24. седница СО Пландиште
На последњој седници Скупштине општине Пландиште, пред одборницима су биле 24 тачке дневног реда. Између осталог, одборници су разматрали и усвојили Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2023. годину у периоду јануар-септембар 2023. године.Такође, усвојен је и предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину, предлог Одлуке о проширеним правима финансијске подршке породици са децом, предлог Одлуке о усвајању плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110кв/20кв напонског нивоа, предлог Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти, предлог Решења о именовању чланова Локалног савета родитеља, предлог Одлуке о испалти једнократне накнаде ученицима средњих школа са територије Општине Пландиште, предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе "Срећно детињство", предлог Решења о разрешењу председника надзорног одбора Културног центра Пландиште, предлог Решења о разрешењу председника надзорног одбора Јавног предузећа "Полет" Пландиште.


Одборници Скупштине општине Пландиште, на својој редовној сединици усвојили су Одлуку о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа са пребивалиштем на територији општине Пландиште.