Општини Пландиште додељена средства за помоћ избеглим лицима
Председник Скупштине општине Пландиште Љубомир Ракић и координатор Центра за избеглице и миграције у општини Пландиште Јелена Леонтијевић присуствовали су свечаном потписивању Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама.

Уговор је потписан у присуству представника Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије. Одлична сарадња између представника Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Пландиште сваке године се унапређује са једним заједничким циљем да се пружи сва неопходна помоћ и подршка избеглим лицима. Кроз реализацију Конкурса које расписује Комесаријат, Општина Пландиште успешно остварује сва права на додатна бесповратна средства која се наменски користе за економско оснаживање избеглица која живе на територији Општине Пландиште.

Потписаним Уговором општини Пландиште опредељена су средства у укупном износу од 2.375.000,00 динара за набавку мањих пољопривредних машина и опреме или основног стада за започињање пољопривредне делатности или алата и опреме за обављање занатских услуга. Износ наменских средстава по условима Конкурса не може бити већи од 250.000,00 динара по породичном домаћинству корисника.


Извор-еВршац