Постављање заштитних одбојних ограда на јавним саобраћајницама и локалним путевима
У току је извођење радова на постављању заштитних одбојних ограда на јавним саобраћајницама и локалним путевима на територији општине Пландиште.


- Кроз реализацију ових пројеката и акција желимо да проширимо свест грађана око неопходности поштовања саобраћајних правила, да радимо на повећању опште безбедности свих учесника у саобраћају, са једним крајњим циљем да се сви осећају сигурно и безбедно. Као део пројекта, заштитне ограде се постављању на деоници пута Пландиште – Јерменовци- изјавио је председник Општине Пландиште Јован Репац.


У оквиру реализације овог пројекта одбојне заштитне ограде са пратећом саобраћајном сигнализацијиом биће постављене и на деоници локалних путева, на локацијама које су означене као најугроженије.


Фото-еВршац