Предавање “Скулптура – Објекат – Инсталација” у оквиру пратећег програма циклуса изложби Уметност и личност– скулпторке из колекције МСУ (2)
редавање „Скулптура – Објекат – Инсталација“ др ум Радоша Антонијевића, декана ФЛУ, Београд, биће одржано у суботу, 16. децембра у 13 сати у Музеју савремене уметности, у оквиру изложбе НЕПРОЗИРНОСТ ПРОЗИРНОГ – Гордана Каљаловић Одановић и циклуса изложби УМЕТНОСТ И ЛИЧНОСТ– скулпторке из колекције МСУ(2).

Идеја и назив циклуса “УМЕТНОСТ И ЛИЧНОСТ – скулпторке из колекције МСУБ” проистекли су из сагледавања значаја међудејства личности и уметности. Личност одређује дело. Наша личност је оно што сами бирамо, градимо, негујемо; а све друго су условљености, природне или друштвене. Идеја циклуса је да се кроз призму личности сагледа уметнички опус, али истовремено и да се сагледа утицај уметности, и бављења уметношћу, на саму личност.


Друга изложба овог циклуса, “НЕПРОЗИРНОСТ ПРОЗИРНОГ – Гордана Каљаловић Одановић” аутора др Рајке Бошковић, представиће разноврстан уметнички опус једне од вајарки чији је уметност обележила последње деценије 20. и прве деценије 21. века код нас. На изложби ће бити приказано 45 скулптура, скулпторских и просторних инсталација, видеа и дела концептуалне уметности. Стална и доминантна преокупација у целокупном досадашњем уметничком опусу Гордане Каљаловић Одановић јесте феномен међуодноса трајности и пролазности, непостојаности и постојаности, прозирног и непрозирног, компактности и разливености, меког и тврдог, чврстине и крхкости…


Окосница њених скулпторских, односно просторних истраживања, јесте могућност стварања активног односа различитих материјала са идејом супротстављања или усаглашавања супротности тврде, непровидне и постојане материје, као што је дрво или камен, са крхким, провидним и непостојаним материјалима, као што су парафин, неон, стакло…

Тематске или проблемске циклусе, као битне одлике њеног уметничког деловања, поред јасно и доследно спроведене идеје, карактерише и веома висок степен техничке дораде и суптилне обраде сваког појединачног дела. О дубини промишљања идеје њених циклуса радова говоре сами називи – Енергетска поља, Лет, Не/прозирно, Облик непостојаног, Оквир и граница, Други поглед, Месечева соба и други. Са несмањеним полетом и стваралачком свежином од самих почетака свог уметничког деловања до данас, Гордана Каљаловић Одановић се смело, али и одговорно, упушта у увек нове и различите врсте уметничког израза, често „на граници” скулптуре, користећи нове и необичне материјале, постављајући несвакидашње амбијенталне целине у галеријским просторима…


Ипак, оно што се у тој непрестаној променљивости израза запажа као стална и непроменљива окосница јесте добро успостављена унутрашња логика уметничког дела. Упуштајући се у својим трагањима у „проширено поље скулптуре” (Розалинд Краус), Гордана Каљаловић Одановић ствара дела која својим обликовним постигнућима, али и дубоко утемељеним симболичким значењима, стварају сасвим засебну уметничку поетику.У духу максиме да је „промена трајање” (Г.К.), њен досадашњи уметнички опус одликује непрестано мењање, са очекиваним, али каткад и неочекиваним променама, које га управо чине не само занимљивим него и сасвим посебним на текућој уметничкој сцени.

Изложба је отворена до 5. фебруара 2023.


013инфо.рс

Фото-Бојана Јањић