Санације приступних саобраћајница на локалним путевима
Настављени су радови на уређењу и санацији приступних саобраћајница на локалним путевима у насељеом месту Купиник. Радови се тренутно изводе у улицама Братства јединства и Моше Пијаде, крак ка туристичком делу насеља и рибњаку УСР Гргеч.Председник Општине Пландиште Јован Репац истакао је да је уређење саобраћајница на тариторији општине Пландиште приоритет у 2023. години.

-Ове године реализација пројекта изводи се на неколико локација, градилишта, а сама реализација радова тече према унапред утврђеној динамици. Санација магистралног пута од Пландишта до Јерменовца омогућило нам је да гребани асфалт који се појављује као остатак асфалтне масе искористимо за пошљунчавање и уређење локалних саобраћајница и тиме решимо велики проблем са депресијама које су се појавиле на појединим локацијама- рекао је председник Општине Пландиште.


Фото-еВршац