Стање безбедности саобраћаја на подручју Града Вршца за 2023. годину
Једна од тачака дневног реда на недавно одржаној седници Скупштине Града Вршца, односила се и на Стање безбедности саобраћаја на подручју Града Вршца за 2023. годину.

Акценат је стављен на повећање безбедности свих учесника у саобраћају, на безбедност деце у саобраћају, како улагањем у саобраћајну инфраструктуру, уређењем зона школа, тако и превентивним активностима, истакли су надлежни.


„Ако се узме у обзир чињеница да је у односу на претходне две године укупан број саобраћајних незгода увећан, али да је број саобраћајних незгода са погинулим лицима смањен, као и сам број погинулих и теже повређенихх лица, може се рећи да је стање безбедности у саобраћају ипак повољније, али овај негативан тренд раста броја саобраћајних незгода намеће потребу за предузимањем одговарајућих мера и радњи, како би се безбедност у саобраћају додатно унапредила у наредном периоду“, образложио је Мирослав Лепир, председник Савета за безбедност саобраћаја Града Вршца.


Фото-Туристи.рс