У току Јавни позив за доделу аутоседишта у општини Ковачица

До 26. априла отворен је Јавни позив за доделу бесплатних аутоседишта за децу рођену од 01. марта 2022. до 01.марта 2023. године, а који су расписали Општина Ковачица и Савет за саобраћај општине Ковачица.

Неопходно је да се испуне следећи критеријуми:

Пребивалиште родитеља или старатеља на територији општине Ковачица;
Поседовање путничког моторног возила у власништву једног од родитеља, старатеља, или члана заједничког домаћинства.


Потребна документација која се прилаже приликом подношења захтева:


Попуњен образац захтева (пријавни формулар)
Доказ о пребивалишту родитеља/старатеља на територији општине Ковачица (фотокопија личне карте са адресом пребивалишта или очитана лична карта или потврда о пребивалишту);
Доказ о поседовању путничког моторног возила у власништву једног од родитеља, старатеља или члана заједничког домаћинства (очитана саобраћајна дозвола возила или оверени купопродајни уговор за возило. Уколико је возило у власништву члана заједничког домаћинства потребна је и фотокопија личне карте са адресом пребивалишта или очитана лична карта или потврда о пребивалишту, као доказ да живи у заједничком домаћинству са подносиоцем захтева);
Извод из матичне књиге рођених за дете (фотокопија), односно изводи изматичне књиге рођених за сву децу уколико родитељ/родитељи имају двоје и више деце (фотокопије извода);
Доказ на основу којег се остварује статус самохраног родитеља (извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета једном родитељу након развода брака, одлука суда о вршењу родитељског права и сл.)
Изјава и Сагласност за обраду података о личности

Информације и обрасци налазе се на званичној интернет презентацији општине Ковачица.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *