Утврђен предлог о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка”
  Покрајинска влада је на данашњој седници, којој је председавала председница Маја Гојковић, утврдила Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка”, који  ће бити упућен Скупштини АП Војводине на усвајање.Тим документом утврђен је плански основ за реализацију стратешких приоритета у области заштите, унапређења и уређења заштићеног природног добра Парка природе „Јегричка“.Покрајинском скупштинском одлуком о заштити Парка природе „Јегричка“, из 2022. године, овај парк је проглашен за заштићено природно добро друге категорије. У протеклих осам година, Скупштина АПВ је донела 27 просторних планова подручја посебне намене, од тога 11 за заштићена природна добра и 16 за реализацију инфраструктурних пројеката у областима саобраћајне, водопривредне и енергетске инфраструктуре. У периоду од 2002. до 2016. године, за подручје Покрајине било је донето свега седам просторних планова подручја посебне намене.Данас је утврђен и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене расплета далековода 400 киловолта на подручју Средњег и Јужног Баната за потребе изградње прикључка и недостајуће инфраструктуре за прикључење ветроелектране „Самош“ на електроенергетски систем Републике Србије. На данашњој седници именовани су и директори установа културе и здравствених установа, чији је Покрајина оснивач.За вршиоца дужности Музеја Војводине именована је историчар Чарна Милинковић. На место в.д. директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе именован је др Владимир Кубет.Дипломирани економиста Војислав Мирнић именован је за в.д. директора Опште болнице Сремска Митровица, а др Стева Панић, доктор стоматологије, специјалиста дечије и превентивне стоматологије, постављен је на место в.д. директора Дома здравља Бач.


Влада Војводине