Завршена обука 96. класе припадника добровољних ватрогасних јединица у Панчеву
У просторијама Градског ватрогасног савеза Панчево 10. децембра завршена је обука 96. класе припадника добровољних ватрогасних јединица са полазницима из ДВД Војловица и ДВД Долово.Након успешно завршене обуке ДВД Војловица и ДВД Долово придружиће се групи ДВД-а Градског ватрогасног савеза Панчево (којој припадају и ДВД Панчево, ДВД Глогоњ, ДВД Старчево и ДВД Владимировац) који су испунили услов прописан Законом о добровољном ватрогаству да се региструју у АПР-у.


Војводина уживо