ПРОДУЖАВА СЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Бела Црква за 2022.годину-Први ребаланс („Службени лист Општине Бела Црква”, бр. 2/2022), и Правилника о одобравању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Бела Црква („Службени лист Општине Бела Црква”, бр. 1/2017), Председница општине Бела Црква доноси:    

Измену и допуну Јавног конкурса за суфинансирање годишњих програма и посебних програма у области спорта у општини из области спорта у општини Бела Црква за 2022.годину     За финансирање годишњих програма из области спорта Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Бела Црква за 2022.годину-Први ребаланс опредељено је 20.400.000,00 динара, за финансирање посебних програма 600.000,00 динара.

Рок за подношење пријаве са документацијом на Јавни конкурс за суфинасирање годишњих програма и посебних програма у области спорта у општини из области спорта продужава се од 04.03.2022.године, до 09.03.2022.године до 12,00 сати, без обзира на начин достављања.

Извор: belacrkva.rs