Значајна средства уложена у Општу болницу у Вршцу
Како би се побољшали услови за запослеме и пацијенте, посредством Покрајинског секретаријата за здравство у Општу болницу Вршац, уложено је 336.595.522 динара у претходне четири године.


За хитне капиталне поправке, изградњу, одржавање и опремање и набавку медицинске опреме, само у 2020. години, уложено је 39.712.253 динара. Набавком нове медицинске опреме добила два аналајзера за холтер притиска, дигитализацију стационарних конвенционалних радиографских система за потребе службе за радиолошку дијагностику, мобилни радиографски апарат са бежичним флет панел детектором, операционе лампе, шест пацијент монитора, централну јединицу, две пумпе за торакалну дренажу, санитетско возило са пратећом медицинском опремом и два сета за интензивну негу, поред капиталних поправки, изградње, одржавања и опремања.У 2021. години, за набавку висококвалитетних медицинских апарата и немедицинске опреме, уложено је 65.395.362 динара. Аутоматски парни стерилизатор запремине 160 литара, офталмолошки микроскоп са бежичном папучицом и асистентском позицијом, плазма стерилизатор, ултразвучни апарат са припадајућим хардвером, као и ултразвучни апарат за факоемулзификацију, само су део бројних значајних инвестиција.Велика улагања у здравство, током 2022. године, износила су 138.467.588 динара, при чему треба издвојити набавку висококвалитетног аутоматског парног стерилизатора, запремине 6 стерилизационих јединица, портабилног ултратвучног апарата, ЦТ скенера, радиографског флуороскопског апарата са Ц луком, ултразвучног колор доплер апарата за потребе гинекологије и акушерства, аутрансфузијског уређаја са вакум пумпом за континуирано процесуирање сакупљене крви.


Током 2023. године, па све до сада, уложено је 93.020.320 динара, у сву неопходну нову технологију и виталне поправке на објектима Опште болнице Вршац. Један од битнијих медицинских апарата, који је набављен наведене године, јесте дигитали мамограф са пратећом опремом.


Извор и фото- Град Вршац