Галерија наивне уметности у Ковачици- место које радо посећују и ђаци и туристи,а поготово инострани гости

Инострани и домаћи туристи веома су заинтересовани за наивну уметност па је тако Галерија у Ковачици све посећенија о чему сведоче бројне посете забележене од почетка године. Међу посетицима су бројни и ђаци који Ковачицу посећују у оквиру ђачких екскурзија.

-Почетком године најбројнији су били туристи из Америке и Немачке који крузерима долазе до Београда, а онда издвоје 2-3 дана да обиђу и Ковачицу и Галерију наивне уметности. Ђачке ексурзије су почеле почетком марта , али можемо да се похвалимо да нам долазе туристи из целе Србије и то организовано, преко туристичких агенција - истакла је Ана Жолнај Барца, директорка ГНУ Ковачица.

Туристи су посебно заинтересовани за историјат наивне уместности о чему имају прилике да се упознају током посете Галерији.

Наиме, за рођење наивног стваралаштва у Ковачици сматра се 1939. година, када без икаквог познавања академске конструкције слика почињу да сликају Мартин Палушка и Јан Сокол. Нешто касније придружују им се позната имена у свету наиве, као што су Михал Биреш, Владимир Бобош, Мартин Јонаш и Јан Књазовиц. У то време, тематика њихових слика била је прилично нетипична за Банат-сликали су гондоле, романтичне замкове, афричке животиње… Тек 1953. године, на савет Стојана Трумића, академског сликара из Панчева, родоначелници наиве почињу да на својим делима представљају оно што виде, дишу, осећају- наводи се на званичном сајту Галерије наивне уметсности у Ковачици.

У Галерији су изложене слике зачетника наивног сликарства: Зузане Халупове, Мартина Јонаша и радови великог броја уметника, углавном из Ковачице и Падине. Галерија тренутно сарађује са 22 сликара. Постоји и продајни део за госте који желе одавде да понесу неки сувенир или слику мањег формата. У поткровљу је велики изложбени простор намењен углавном за самосталне изложбе.

Како наводе представници Галерије, посетили су их Гвидо Ведовато из Италије, сликари из Малезије, гости из Токија и многих других земаља. Иначе, за госте који стижу из иностранства осмишљен је посебан програм. Поред упознавања са историјатом галерије, имају прилику да обиђу спомен дом Мартина Јонаша, као и да пробају традиционалне словачке штрудле.

Иначе, Галерија наивне уметности у Ковачици има и своју централну манифестацију. "Ковачички октобар" се, традиционално, одржава сваке године у октобру, када се у просторијама галерије одржава изложба најновијих репрезентативних радова свих њених чланова. Те слике су поклон галеријском фонду. Фонд слика Галерије наивне уметности из године у годину расте. Тренутно његово богатсво броји више од 800 слика. Колектив галерије мења поставку слика сваког месеца, тако да љубитељи наиве имају увек чему да се диве.

Пројекат „Традиција војвођанских Словака“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводине. Ставови изнети у подржаном пројекту нужно не изражавају ставове органа који је делио средства.

Zahraniční i domáci turisti majú o naivné umenie veľký záujem, preto je Galéria v Kovačici čoraz navštevovanejšia, o čom svedčia aj početné návštevy zaznamenané od začiatku roka. Medzi návštevníkmi je veľa študentov, ktorí Kovačicu navštevujú v rámci študentských exkurzií. - Začiatkom roka boli najpočetnejší turisti z Ameriky a Nemecka, ktorí prichádzajú do Belehradu výletnou loďou, a potom si vyhradili 2-3 dni na návštevu Kovačice a Galérie naivného umenia. Školské exkurzie sa začali začiatkom marca, ale môžeme sa pochváliť, že k nám chodia turisti z celého Srbska, a to cez cestovné kancelárie - upozornila Ana Žolnaj Barca, riaditeľka GNU Kovačica. Turistov zaujíma najmä história naivného umenia, ktorú majú možnosť spoznať počas návštevy Galérie. Totiž rok 1939 je považovaný za zrod naivnej tvorivosti v Kovačici. keď Martin Paluška a Jan Sokol začali maľovať bez akýchkoľvek znalostí akademickej výstavby obrazov. O niečo neskôr sa k nim pridali aj známe mená vo svete naiviek ako Michal Bireš, Vladimír Boboš, Martin Jonáš či Jan Knjazovic. Námet ich obrazov bol v tom čase pre Banát dosť netypický - maľovali gondoly, romantické zámky, africké zvieratá... Až v roku 1953 na radu akademického maliara z Pančeva Stojana Trumića predkovia naivných začali reprezentovať to, čo vo svojich dielach videli, dýchajú, cítia - uvádza sa na oficiálnej stránke Galérie naivného umenia v Kovačici. V galérii sú vystavené obrazy priekopníkov naivného maliarstva: Zuzany Halupovej, Martina Jonáša a diela veľkého počtu umelcov najmä z Kovačice a Padiny. V súčasnosti galéria spolupracuje s 22 maliarmi. K dispozícii je aj predajná plocha pre hostí, ktorí si chcú odniesť domov na pamiatku alebo maloformátový obraz. V podkroví je veľký výstavný priestor určený najmä na samostatné výstavy. Podľa zástupcov galérie ich navštívil Guido Vedovato z Talianska, maliari z Malajzie, hostia z Tokia a mnohých ďalších krajín. Inak je pre hostí prichádzajúcich zo zahraničia pripravený špeciálny program. Okrem spoznávania histórie galérie majú možnosť navštíviť pamätný dom Martina Jonáša, ako aj ochutnať tradičné slovenské štrúdle. Mimochodom, aj Galéria insitného umenia v Kovačici má svoje ústredné podujatie. „Kovačički oktobar“ sa už tradične koná každoročne v októbri, kedy sa v priestoroch galérie koná výstava najnovších reprezentatívnych prác všetkých jej členov. Tie obrázky sú darom do fondu galérie. Fond obrazov Galérie naivného umenia sa z roka na rok rozrastá. V súčasnosti jeho bohatstvo zahŕňa viac ako 800 obrazov. Kolektív galérie mení výstavu obrazov každý mesiac, aby milovníci naiviek mali vždy čo obdivovať.

Projekt "Tradícia vojvodinských Slovákov" je spolufinancovaný Pokrajinským sekretariátom pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami AP Vojvodiny. Názory vyjadrené v podporenom projekte nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory orgánu, ktorý prostriedky rozdelil.

Фотографија- Галерија наивне уметности Ковачица

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *