Градоначелница Вршца: Ребаланс буџета је унапређење прогресивног циклуса инвестиција
Скупштина Града Вршца усвојила је  Одлуку о Првом ребалансу буџета Града Вршца за 2024. годину.

Градоначелница Драгана Митровић образложила је основне разлоге за доношење наведене Одлуке, која је потом једногласно и усвојена.„Наведени ребаланс буџета представља унапређење једног прогресивног циклуса инвестиција, што ће највише обележити изградња и реконструкција већег броја улица, путева и других јавних површина у Вршцу. Обухватање пренетих неутрошених средстава из протеклих година, распоред на одговарајуће апропријације, усаглашавање плана прихода примања, расхода и издатака са реалним стањем, исказане објективне потребе да се код директних и индиректних корисника изврше одговарајуће измене и прерасподела средстава, посебно у делу који се односи на текуће расходе и обухватање новог кредитног задужења за финансирање капиталних инвестиционих расхода, представљају основне разлоге за доношење Одлуке о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2024. годину. Првим ребалансом буџета, укупни приходи и примања са пренетим, неутрошеним средствима из 2023. године, по свим изворима финансирања, утврђени су на нивоу од 3.222.000.000 динара, рачунајући укупне расходе и издатке са отплатом ануитета“, рекла је градоначелница Митровић.

Најзначајнији инвестициони пројекти планирани Буџетом за 2024. годину су:


– Инфраструктурно опремање дела Северне индустријске зоне у Вршцу – прва фаза, која износи 52.560.000 динара.


– Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина у износу од 73.789.452 динара, док је за текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељено 110.000.000 динара.


– Пројекат Уређење урбаног џепа на Војничком тргу у Вршцу, у износу од 9.135.000 динара.

– Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у износу од 9.000.000 динара, коју спроводи Град Вршац.


– Изградња линије муља по систему Кључ у руке, за коју је опредељено 124.500.000 динара.


– Реконструкција кружне раскрснице улица Дејана Бранкова, Боре Костића, Живе Јовановића и Филипа Вишњића, износи 48.514.166 динара. Пројекат се суфинансира средствима Управе за капитална улагања у износу од 27.514.165,80 динара, а из новог кредитног задужења у плану је износ од 21.000.000 динара.


– Завршетак започетих радова на изградњи школске фискултурне сале, у насељеном месту Уљма. Пројектована вредност наведене инвестиције износи 130.350.200 динара. Управа за капитална улагања АПВ, за реализацију овог пројекта, доделила је Граду 50.000.000 динара на име суфинансирања, док преостали износ обезбеђује Град Вршац.


– Изградња капеле, у насељеном месту Потпорањ, износи 6.000.000 динара. – Изградња спортског терена, у насељеном месту Парта, износи 4.320.000 динара.


– Пројекат – Уређење дечијих игралишта, планирано је уређење 3 игралишта у Граду Вршцу, а планирана вредност пројекта износи 27.320.000 динара.


– Пројекат – Уређење партерног простора око Вршачког језера, чија планирана вредност износи 34.510.000 динара.


„Усвајањем првог ребаланса буџета, који је реално испланиран и добро избалансиран, како у социјалном смислу, тако и у погледу инвестиционих улагања, план је да се заврше сви започети пројекти и створе услови за почетак реализације нових, без угрожавања нормалног функционисања других корисника и у циљу подизања квалитета живота наших грађана“, додала је  Митровић.

Након усвајања ребаланса буџета, одборници Скупштине Града изгласали су и Одлуку о усвајању Средњорочног Плана Града Вршца за период 2023 – 2025. године, затим одлуку о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за финансирање и реконструкцију – изградњу дела локалне путне инфраструктуре на територији Града Вршца, потом је усвојен извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју Града Вршца за 2023. годину, док је за вршиоца дужности директора Дома омладине у Вршцу именована Татјана Петрика, доктор Филолошких наука, као и већи број протоколарних одлука и решења из надлежности Скупштине Града Вршца.


Извор-еВршац.рс