ИНФО ЦЕНТАР ПОПИСА ПОЧЕО СА РАДОМ
Инфо-центар Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. почео је са радом 15. септембра 2022. године. Позивом Инфо-центра, путем броја телефона 0800 444 005, грађанима ће се јављати оператери који ће давати потребне информације, као и одговоре на сва питања која се односе на Попис 2022.

Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа. Радно време Инфо-центра је од 8 до 20 часова – свакога дана. Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроводи се у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године, у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021). Све информације о Попису 2022 доступне су и на веб-сајту Републичког завода за статистику www.стат.гов.рс и на веб-сајту Пописа попис2022.стат.гов.рс.

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2022. финансиран је средствима ЕУ и кофинансиран средствима Владе Републике Србије.

Извор: pancevo.rs