Места која су безбедна за купање

На основу обављених лабораторијских испитивања квалитета површинских вода које спроводи Завод за јавно здравље Панчево, може се закључити да се на купалиштима на Тамишу у Јабуци и Глогоњу, на Поњавици у Банатском Брестовцу и на језеру у Качареву препоручује вода за купање и рекреацију.

На купалиштима на Тамишу у Панчеву, на Белој стени на Дунаву, у Омољици на Поњавици и Иванову не препоручује се вода за купање и рекреацију.

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XИ-13-404- 106/2023 од 22.05.2023. године, закљученог између Градске управе града Панчева и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево и ове године у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију на следећим локацијама:

– река Тамиш – купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,

– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),

– Поњавица – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,

– купалиште у Иванову

– језеро у Качареву.

Како је објављено на сајту градске управе, дефинисан обим микробиолошких анализа је: фекалне колиформне бактерије, укупне колиформне бактерије, цревне ентерококе и број аеробних хетеротрофа, а дефинисан обим физичко-хемијских анализа је: пХ, суспендоване материје, растворени кисеоник, засићеност кисеоником, БПК5, ХПК, нитрати, нитрити, амонијум јон, хлориди, одређивање укупног остатка после испарења на 105оЦ,(укупна минерализација), електропроводљивост на 20оЦ, гвожђе, цинк, олово, кадмијум, жива и никл.

Извор-013инфо.рс

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *