ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
  Обавештавамо јавност да ће „ЕКО-САН ПЛУС“ д.о.о из Земуна вршити СИСТЕМАТСКУ ДЕРАТИЗАЦИЈУ на територији Општине Бела Црква, у  периоду од 05.05.2022. до 20.05.2022. године. Први – пролећни третман дератизације у 2022. год. вршиће се у јавним установама на територији општине Бела Црква, у домаћинствима  свих насељених места, сеоским депонијама и гробљима на главној градској депонији као и на каналима урбаног дела општине и канализационом систему, односно шахтама.

Систематска дератизација у домаћинствима је бесплатна, примењује се у количини од 1 кг по домаћиству у свим насељеним местима општине. За сузбијање се користе биоцидни препарати на бази Бродифакума. Препарати се постављају у количини и на начин да спрече случајна тровања људи и животиња. Све информације могу се добити на брoj телефона 064/8121-142, Слободан Поповић Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе  Бела Црква  

Извор: belacrkva.rs