Општина Алибунар објавила Јавни позив за енергетску санацију
Општинско веће општине Алибунар је на својој 60. седници расписало Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алибунар за 2023. годину.


Циљ спровођења ових мера је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Алибунар.


Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алибунар за 2023. годину могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем посебног јавног позива.Комисија за реализацију мера енергетске санације у општини Алибунар, као овлашћено радно тело, спроводи ову процедуру. За све време трајања пројекта Комисија формира листу директних корисника (привредних субјеката) који могу пружити услугу крајњим корисницима (физичким лицима) у вези реализације пројекта.


Листа се прати и допуњује периодично, оквирно на сваких петнаест дана.


Мере које ће се суфинансирати средствима буџета општине Алибунар су:

-Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача;


-Постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору;-Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице;


-Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас;


-Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу;


-Уградња топлотних пумпи;


-Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора


-Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;


-Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.


Јавни позив за грађане траје до утрошка средстава планираних за 2023.г. За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на електронску адресу: cistaenergija@alibunar.org.rs, као и непосредно код Комисије.


Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници линк: www.alibunar.org.rs/energetskasanacijakucaistanova