ОПШТИНА АЛИБУНАР РАСПИСАЛА КОНКУРСЕ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА
Општина Алибунар је након усвајања Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алибунар за 2022. годину од стране Скупштине општине Алибунар, расписала конкурсе  за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде ради његове реализације. Расписани су слдећи конкурси:

  • Конкурс за подстицаје у виду регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање),
  • Конкурс за подстицаје у виду кредитне подршке – финансирање односно суфинансирање камате за краткорочне и дугорочне пољопривредне кредите,
  • Конкурс за подстицаје за набавку опреме за пчеларство и набавку нових пчелињих друштава,
  • Конкурс за подстицаје за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња и
  • Конкурс за подстицаје за суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда, свиња, оваца, коза и живине.

Више информација на линку: