ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА СОЛАРНЕ ПАНЕЛЕ
Општинско веће општине Ковачица на седници дана 4.10.2022. године донело је Закључак за продужење рока за соларне панеле.