Пројекат оснаживања подршке женама погођеним насиљем у Вршцу
Град Вршац и Специјална болница за психијатријске болести ''др Славољуб Бакаловић'' Вршац, потписали су међусобни споразум о партнерству на реализацији пројекта под називом "Безбедна жена, јака заједница - пројекат оснаживања подршке женама погођеним насиљем." Циљ реализације пројекта у сарадњи са немачком организацијом за међународну сарадњу ГИЗ је оснивање Центра за психосоцијалну и економску подршку женама жртвама насиља. Предмет споразума је пружање интегрисане социјално - здравствене и економске подршке женама жртвама насиља, подизање свести о родној дискриминацији и насиљу над женама, као и афирмација модела подршке за излазак из насиља. Кориснице овог пројекта ће имати подршку психотерапеута и дипломираних психолога Специјалне болнице за психијатријске болести ''др Славољуб Бакаловић'' Вршац кроз процену личности и оснаживање за решавање проблема насиља.


''Насиље над женама је феномен који захтева системски ангажман целог друштва и зато су важни континуирани заједнички програми који се баве тим проблемом, као и активности на сузбијању насиља у породици. Насиље у породици није лична ствар члана породице, него да је то друштвено и државно питање. Кроз овај пројекат ми имамо прилику да укажемо на овај проблем и напоре који се предузимају за његово уклањање и стварање услова за безбедан живот свих жена. Веома је важно да се што већи број људи укључи у процесу решавања једног овако важног проблема у друштву, где је заиста неопходно снажно савезништво и укључивање свих могућих расположивих ресурса у супротстављању и сузбијању насиља над женама. Пут изласка из круга насиља је веома дуг и из њега се тешко излази. Жене пролазе кроз психолошке терапије, уз психолошку и емотивну подршку и превазилажење траума и страхова од свега што су преживеле. Управо из тог разлога желимо да као установа пружимо адекватну подршку и помоћ,'' рекла је др Јелена Ђокић, вршилац дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести ''др Славољуб Бакаловић'' Вршац.


Град Вршац