ПРОЈЕКАТ „ПРЕКОГРАНИЧНА МРЕЖА ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ИСТРАЖИВАЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА „
Регионална развојна агенција Јужни Банат Панчево носилац је пројекта ’’Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“ у Србији. Пројекат се спроводи кроз Интеррег- ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија.

Током јула у оквиру пројекта ’’Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“ завршена је јавна набавка и инсталиран је течни хроматограф.

Инстумент и додатна лабораторијска опрема ,набављена финансијским средствима пројекта, биће коришћена за анализу пестицида у прикупљеним узорцима воде и земљишта. Преко нашег пројекта је набављен инструмент течног хроматографа, на том инструменту могу да се раде разно разне анализе. За потребе овог пројекта ми смо у протеклих годину дана веч сакупљали узорке воде и земљишта и ми ћемо на овом инструменту радити пестициде и њихове метаболите, рекао је Ненад Зарић, научни сарадник – Биолошки факултет у Београду. Kроз мониторинг системе ће се анализирати земљиште и вода на присуство загађујућих супстанци које потичу из интензивне пољупривреде. Ти подаци че бити прослеђени корисницима, властима и становништву у пограничном подручју, уз промовисање одрживог коришћења ресурса из животне средине.

Циљ пројекта је успостављане прекограничне мреже за мониторинг едукацију што се тиче природних ресурса под које подразумевамо воду и пољупривредно замљиште у региону, рекао је Ненад Зарић, научни сарадник – Биолошки факултет у Београду. Пројекат ’’Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“ спроводе Банатски универитет ’’Kраљ Михај И Румунски“ из Темишвара и Регионална развојна агенција Јужни Банат. Укупна вредност пројекта процењена је на више од милион евра.

Извор: vojvodjanski.com